Zaznacz stronę

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje dotyczące przetwarzania danych stanowisko Business Tank Cristina Fritz (w skrócie Business Tank).

Dane osobowe

Business Tank gromadzi dane osobowe w celu efektywnej obsługi realizowanych zleceń, promocji tworzonych produktów oraz wyczerpującej informacji dotyczącej świadczonych usług skierowanej do potencjalnych odbiorców tych usług.
Business Tank nie udostępnia gromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
Odbiorcami zebranych danych osobowych są pracownicy firmy Business Tank oraz osoby współpracujące z nią przy realizacji świadczonych usług.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawienia.

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Business Tank Cristina Fritz z siedzibą w Warszawie, adres: Gawota 9/2 (02-830), wpisaną do Centralnej ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 507548 oraz wpisanej do Głównego Rejestru Urzędowych Podmiotów  Gospodarki Narodowej z numerem Regon 142329773, NIP  526-269-90-21.

Formularz kontaktowy

Informacje podane w formularzach wykorzystywane są do kontaktów z Klientami Business Tank oraz podwykonawcami w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów oraz odpowiedzi na pytania.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez Business Tank Cristina Fritz z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępnianie danych

Każda osoba korzystająca z usług Business Tank posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jej usług i udostępniać informacje na swój temat. Wysłnie formularzu i udostępnianie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Business Tank może udostępnić zgromadzone dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa osoby korzystającej z usług Business Tank może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku jej komputera. Znajdują się w nich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Za pomocą plików Cookies nie jest możliwa identyfikacja użytkownika ani przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki cookies są przechowywane na komputerach użytkowników w celu: lepszego dopasowania aplikacji do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Za pomocą zmiany ustawień można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej Business Tank.

Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa

Celem Business Tank jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony zgromadzonym danym osobowym. Business Tank zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na swojej stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników.

Każdą osobę korzystającą z serwisu i usług Business Tank obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu internetowego oraz nie udostępniać swoich danych osobowych.

Business Tank jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres: Business Tank Cristina Fritz lub na adres mailowy: contact@businesstank.pl